CHÍNH SÁCH HOÀN TIỀN

CHÍNH SÁCH HOÀN TIỀN

Học Viện DIGI ACADEMY Xin Cam Kết Với Học Viên

  • Cung cấp đầy đủ cho học viên 100% những lợi ích của khoá học theo tiêu chuẩn DIGI ACADEMY.
  • Hướng dẫn và hỗ trợ học viên tận tình nhằm hoàn thành 100% mục tiêu khóa học.
  • Hỗ trợ tư vấn chiến lược, kỹ thuật thực hiện dự án, cung cấp dự án thực tế để học viên thực nghiệm và thử thách rèn luyện chính mình.
  • Cam kết đầu ra, giới thiệu việc làm cho các bạn hoàn thành khoá học và vượt qua bài test.
  • Cam kết hỗ trợ dài lâu, cập nhật thông tin, kiến thức Marketing Online sau khi hoàn thành khóa học.
  • Hoàn trả 100% học phí sau 2 buổi học đầu tiên nếu không hài lòng về chất lượng khoá học hoặc giảng viên.

Cam Kết Của Học Viên Đối Với DIGI ACADEMY Để Đạt Được Thành Quả Mong Muốn

  • Thông tin đăng ký cung cấp là đúng với hiện trạng thực tế.
  • Tham dự đầy đủ tối thiểu đạt 80% thời gian biểu hoạt động của khoá học.
  • Cam kết hoàn thành 100% các hoạt động của khoá học dưới sự hỗ trợ của chuyên viên giảng dạy.
  • Cam kết thực hiện hoàn thiện dự án thực tế (nếu có).

Trường hợp học viên vì một lý do nào đó, không tuân thủ hoàn toàn các nội dung cam kết trên, chúng tôi sẽ tạo thêm 01 cơ hội về thời gian và sự chia sẻ để giúp học viên hoàn thành chương trình và đảm bảo chất lượng đầu ra của Học viện.

0856 9999 59