LỰA CHỌN THỜI GIAN ĐỂ ĐĂNG KÝ CÁC KHÓA HỌC

TRAINING DIGITAL MEDIA CHANNEL

STT Khóa học Ngày khai giảng Thời gian
1 Lớp học 1 13/08/2019 19h-21h Đăng ký

LÀM CHỦ 2 NỀN TẢNG QUẢNG CÁO LỚN NHẤT THẾ GIỚI

STT Khóa học Ngày khai giảng Thời gian
1 Lớp học 1 13/08/2019 19h-21h Đăng ký
CHIẾN BINH SOCIAL MEDIA FULL STACK
STT Khóa học Ngày khai giảng Thời gian
1 Lớp học 1 Đăng ký
STT Khóa học Ngày khai giảng Thời gian
1 Lớp học 1 12/06/2019 14h-17h Đăng ký
2 Lớp học 2 12/06/2019 14h-17h Đăng ký
3 Lớp học 3 12/06/2019 14h-17h Đăng ký
4 Lớp học 4 12/06/2019 14h-17h Đăng ký
5 Lớp học 5 12/06/2019 14h-17h Đăng ký

KHÓA HỌC FACEBOOK MARKETING SYSTEM TỪ A-Z

STT Khóa học Ngày khai giảng Thời gian
1 Lớp học 1 12/08/2019 19h-21h Đăng ký

KHÓA HỌC GOOGLE ADS FULL STACK

STT Khóa học Ngày khai giảng Thời gian
1 Lớp học 1 07/08/2019 19h-21h Đăng ký

ZALO MARKETING MASTER

STT Khóa học Ngày khai giảng Thời gian
1 Lớp học 1 13/08/2019 19h-21h Đăng ký
STT Khóa học Ngày khai giảngg Thời gian
1 Lớp học 1 12/06/2019 14h-17h Đăng ký
2 Lớp học 2 12/06/2019 14h-17h Đăng ký
3 Lớp học 3 12/06/2019 14h-17h Đăng ký
4 Lớp học 4 12/06/2019 14h-17h Đăng ký
5 Lớp học 5 12/06/2019 14h-17h Đăng ký
STT Khóa học Ngày khai giảng Thời gian
1 Lớp học 1 12/06/2019 14h-17h Đăng ký
2 Lớp học 2 12/06/2019 14h-17h Đăng ký
3 Lớp học 3 12/06/2019 14h-17h Đăng ký
4 Lớp học 4 12/06/2019 14h-17h Đăng ký
5 Lớp học 5 12/06/2019 14h-17h Đăng ký

BẠN CẦN TƯ VẤN VỀ KHÓA HỌC?

Hãy để lại số điện thoại chúng tôi sẽ liên lạc lại với bạn ngay!